ای وای منیم سئوگیلیم ایران اره گتدی
http://s6.picofile.com/file/8204175450/segah.mp3.html

http://s3.picofile.com/file/8204175618/shor.mp3.html

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:20  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 


داستان: دختر ِ باتوم‌خور

نویسنده: حافظ خیاوی
 
  

میعادگاهگفتم: «همین جا تشریف داشته باشید، الان صدایش می‌کنم» و از پله‌ها آمدم بالا. با لباس راحت رفته بودم پائین؛ شلوار ورزشی و زیر پیراهنی. با آن شلوار کثیف مهدی پاک آبروم رفته بود. خواستم شلوار درست و حسابی بپوشم، روی زیر پیراهنی، پیراهنی بپوشم، تنبلی کردم، نپوشیدم. من از کجا می‌دانستم که کی آن پائین منتظرم نشسته است. گفتم حتما مثل همیشه، یکی از بچه‌هاست. تعارفی که با آن‌ها نداشتم. وقتی شماره‌ی اتاق ما از بلندگو بلند شد، گفتند که یکی از اعضای اتاق 309 بیاید پائین، همین‌جوری که در خوابگاه می‌چرخیدم، رفتم پایین. اصلا فکرش را هم نمی‌کردم که همچون کسی آن پائین منتظرم نشسته باشد.

لباس پوشیدم. موهایم را مرتب کردم، به موهایم روغن زدم. دستی به سر و روی کفشم کشیدم و، رفتم پائین. به کسی هم چیزی نگفتم که کجا می‌روم، با کی می‌روم. خیلی هم به سرعت لباس پوشیدم. نمی‌خواستم کسی بپرسد که کجا می‌روم. به ارسلان هم که خوابیده بود، چیزی نگفتم. بیدارش نکردم تا همه چیز را برایش بگویم، یا حتا ازش اجازه بگیرم؛ گفتم بگذار بخوابد، گفتم بگذار یک بار هم که شده ما هم نامردی کنیم.

رفتم پایین. مرا که دید از پله‌ها می‌آیم پائین، بلند شد. جلوش ایستادم. گفتم برویم. با تعجب نگاهم کرد. گفتم: «چرا ایستاده‌اید؟ مگر نگفتید که بروم و صدایش کنم؟» لبخند زد. آمدیم بیرون. گفت: «آدم شوخی هستید؟» گفتم حالا کجایش را دیده‌اید. گفتم: «کدام وری برویم، برویم بالا، یا برویم پائین؟» با دستم بالا و پائین خیابان را نشان دادم. گفت که برویم بالا، خلوت‌تر است. راه افتادیم.

همان مانتویش را پوشیده بود، سفید. روسری سبزی هم سرش بود. روسری‌اش کوچک بود، اندازه‌ی یک دستمال. موهای گردنش پیدا بود، نرم و طلائی. خیلی دلم می‌خواست کسی مرا با او ببیند. هیچ بدم نمی‌آمد که یک آشنایی مرا با او ببیند، ببیند که من با کی راه می‌روم. تا به حال با دختری به خوشگلی او راه نرفته بودم. پسرها و مردهایی که از کنارمان می‌گذشتند، نگاهش می‌کردند، بعضی از پیرمردها هم نگاه می‌کردند. از صورتش شروع می‌کردند به دیدزدن تا پاهایش. بعضی‌ها هم فقط پاهایش را نگاه می‌کردند؛ سفیدی پاچه‌هایش را که از شلوار کوتاهش بیرون مانده بود. خیلی کیف می‌کردم. همه به او نگاه می‌کردند و من کیف می‌کردم. همه او را نگاه می‌کردند، تماشا می کردند، به من حسودی می‌کردند و من کیف می‌کردم.

خیلی حرف نمی‌زدیم. مانده بودیم که چه‌طوری شروع کنیم. اگر حرفی هم می‌زدیم، خیلی کش نمی‌دادیم، نمی‌توانستیم کش بدهیم، هم او، هم من. هر چیزی که از هم‌دیگر می‌پرسیدیم، خیلی کوتاه جواب می‌دادیم.
گفت: «تو، آن شب چرا نیامده بودی پائین؟»
گفتم: «در خوابگاه را بسته بودند، نمی‌شد بیایم پائین.»
گفت: «خوب از همان اول می‌آمدی پائین، می‌ماندی و نمی‌رفتی بالا.»

گفتم من خواب بودم، آن شب خسته بودم، زود رفتم، گرفتم خوابیدم؛ سر و صدایی آمد، می‌شنیدم که ماشین‌ها دارند بوق می‌زنند، خیلی هم بوق می‌زنند، گفتم حتما عروس می‌برند، نه یکی دو تا، که چند تا عروس می‌برند. گفتم حتما شب تولدی، عیدی، چیزی‌ست که همه عروسی راه انداخته‌اند این شب. خسته بودم، خوابیدم. خوابم نمی‌برد، سر و صدا نمی‌گذاشت، ولی بلند هم نمی‌شدم. مهدی آمد و بیدارم کرد. گفت، بلند شو، چرا خوابیدی، پتو را کشید کنار، گفت بیا کنار پنجره، ببین چه خبر است، دارند انقلاب می‌کنند، مردم دوباره ریخته‌اند خیابان، ولی این دفعه نه پیاده، سوار ماشین‌هاشان شده‌اند، شعار هم نمی‌دهند، بوق می‌زنند.

هر چند قدمی که می‌رفتیم بازویم به بازویش می‌خورد، بازویش نرم بود. تنش بو می‌داد، بوی خوبی می‌داد. عطر خوبی زده بود، بوی درخت می‌داد، بوی صحرا، بوی علف. صورتش را خوب نمی‌دیدم، فقط نصف صورتش را خوب می‌توانستم ببینم. گفتم جایی بنشینیم. اگر می‌نشستیم، خوب می‌دیدم‌اش. گفت: «کجا؟» گفتم، همین نزدیکی‌ها، یک پارک هست، پارک کوچکی‌ست، برویم آن‌جا. گفت: «باشد». به اولین نیمکت که رسیدیم، گفت همین جا خوب است. گفتم: «نه»، گفتم نزدیک خیابان است، سر و صدا زیاد است، برویم جای دیگری بنشینیم. می‌خواستم رو به روی هم بنشینیم، تا همه‌ی صورتش را خوب ببینم؛ ابروهای نازکش را (که وسط‌شان را برداشته بود)، چشم‌های عسلی‌اش را (که وقتی نور می‌افتاد، سبز می‌شد) و چال روی گونه‌هایش را (وقتی که می‌خندید).

زیاد می‌خندید. خوش‌خنده بود. با دهان باز می‌خندید. مثل بعضی‌ها الکی ادای خندیدن در نمی‌آورد یا کلاس نمی‌گذاشت و جلوی خنده‌اش را نمی‌گرفت. دهانش را باز می‌کرد و دندان‌های سفید سفیدش برق می‌زد. چند نفری که آن دور و اطراف بودند، به صدای خنده‌اش بر می‌گشتند و ما را نگاه می‌کردند. وقتی دیدم که چه خوب می‌خندد، چند جوک دیگر هم گفتم. باز خندید. جوک‌ها همه جدید بودند و هیچ‌کدام‌شان را نشنیده بود، دوتایش را هم خودم ساخته بودم. کارمان همین بود؛ شب‌ها تا دیروقت بیدار می‌ماندیم و جوک می‌ساختیم. چرت و پرت می‌گفتیم و از هر چیزی حرف می‌زدیم. بیش‌تر هم درباره‌ی دخترها حرف می‌زدیم. مهدی هم خوب جوک می‌ساخت، جوک‌های مهدی بیش‌ترشان بومی بود، درباره‌ی شهرشان بود. تازه خیلی از جوک‌هایی را که بلد بودم، یا خودم ساخته بودم، نگفتم؛ نمی‌شد بگویم، رویم نمی‌شد.

دو آرنجش را گذاشته بود روی خانه‌های شطرنجی روی میز و چانه‌اش را گذاشته بود روی دست‌هایش. گفتیم و خندیدیم، بیش‌تر هم من می‌گفتم و او می‌خندید. خنده‌ها که تمام شد، شروع کرد به حرف زدن. دست‌هایش را از زیر چانه‌اش برداشته بود و تکان می‌داد. دست‌هایش که بالا می‌رفت، آستین مانتویش می‌آمد پائین، ساعد قشنگ و خوش‌تراش‌اش دیده می‌شد. کرک‌های نرم و طلائی ساعدش دیده می‌شد. جدی که حرف می‌زد، اخم می‌کرد. تند تند حرف می‌زد، بد و بیراه می‌گفت. انگشت‌های باریکش را نشانه می‌گرفت و می‌گفت: «آزادی». سرخ می‌شد ـ بیش‌تر، لپ‌هایش سرخ می‌شد ـ می‌گفت: «استبداد». موهای سیاهی را که روی چشمش می‌ریخت می‌زد کنار، یا می‌برد زیر روسری و از دموکراسی حرف می‌زد.

چشم‌های عسلی ـ سبزش را می‌دوخت به چشم‌های من، بازی می‌داد، می‌برد بالا، به سوی شاخه‌های بیدی که تا سر ما پائین آمده بود، یا می‌انداخت روی خانه‌های شطرنج، روی کیف سفیدش و از قانون و حق انسان حرف می‌زد. از من پرسید: «تو اصلا آن شب فهمیدی که چرا مرا زدند؟» تو هم نگفت، گفت شما. نمی‌خواستم چیزی از من بپرسد، دوست داشتم حرف بزند؛ حرف که می‌زد داغ می‌شد، گونه‌هایش قرمز می‌شد، قشنگ می‌شد.

گفتم: «من نشنیدم که شما چی به آن‌ها گفتی، من فقط صدای داد و بیداد شنیدم، با یک خانم از عرض خیابان رد می‌شدی.»
گفت: «مامانم بود.»
گفتم: «از خیابان که رد می‌شدی، چیزی گفتی، آن‌ها سرتان داد زدند، آن‌ها سه نفر بودند، هر سه چاق بودند، کت و کلفت بودند؛ یکی گفت: «برو گم شو، آشغال!» تو برگشتی، چیزی گفتی و لگدی پراندی، خورد به یکی از آن سه نفر، نفهمیدم به کدام یکی، شاید هم به هیچ‌کدام نخورد.»
گفت: «خورد.»
گفتم: «تاریک بود، من از آن بالا خوب نمی‌دیدم. بعد یکی از آن‌ها با باتوم زد به پشت‌ات، شالاپ صدایش پیچید، ما همه شنیدیم. من دلم سوخت، عصبانی شدم، کاری هم نمی‌توانستم بکنم، خیلی سخت است جلوی چشم یک مرد زنی را کتک بزنند، کم‌تر کسی تحمل می‌کند.»

نگاه می‌کرد به من. چشم‌هایش خیس شده بود. خیلی قشنگ شده بود. داشت گریه‌اش می‌گرفت، ولی جلوی خودش را گرفته بود. بالاخره هم نتوانست و، یک قطره از دستش در رفت و، غلطید روی صورتش. سرم را انداختم پایین، گفتم شاید خوش‌اش نیاید گریه کردنش را ببینم. گفت: «من را نگاه کن.» سرم را بالا آوردم. باز گریه کرده بود. چند قطره‌ی دیگر اشک ریخته بود.

گفت: «تو کار بزرگی کردی.» این بار گفت «تو»، نگفت «شما». بغض کرده بود. صدایش جور خاصی شده بود، مثل صدای هنرپیشه‌ها شده بود. گفت، خوب هم زدی‌اش، حق‌اش را گذاشتی کف دست‌اش. من رسیده بودم آن‌طرف خیابان، برگشته بودم و نگاه می‌کردم. دیدم کسی از پنجره سرش را آورد بیرون و بطری را زد توی سرش، خوب هم زد، درست خورد به سرش. یارو افتاد. دلم خنک شد. دیدم که زود چراغ‌ها خاموش شد، پنجره بسته شد. ندیدم چند نفر بودید، آن‌ها هم بالا را نگاه کردند، ولی دیگر دیر شده بود. نفهمیدند از کدام پنجره بود. ولی من دیدم، دیدم که از کدام پنجره بود، پنجره‌ی کدام اتاق بود.

مدتی حرف نزد. فقط نگاه کرد. چشم دوخت به من، به برگ‌های بید، به درخت‌هایی که دور و برمان بود، چند بچه‌ای که تاب بازی می‌کردند و مادرهای‌شان کنار تاب، روی نیمکت‌ها نشسته بودند. من هم حرفی نمی‌زدم. نگاه می‌کردم به خورشید که از پشت سرش داشت می‌رفت پشت خانه‌ها. نگفتم که غروب را تماشا کند؛ که چه غروب قشنگی است. از هوای خوب امروز هم حرفی نزدم که بعد از مدت‌ها آسمان آبی شده است، حتا از باد آرامی که می‌وزید و موهایش را می‌ریخت روی پیشانی‌اش و او هی می‌برد عقب یا جا می‌کرد زیر روسری، حرفی نزدم.

گفت: «دانشگاه چه خبر؟ دانشجویان چی کار می‌کنند؟» گفتم صبح می‌روند دانشگاه، می‌روند کلاس، جزوه می‌نویسند، چرت می‌زنند، بعد می‌آیند بیرون، می‌آیند تو راهروها، تو حیاط. پسرها می‌روند از دخترها جزوه می‌گیرند، با دخترها حرف می‌زنند، بعضی‌ها بیرون قرار می‌گذارند، می‌روند سینما، می‌روند تو سینما می‌نشینند و بعضی وقت‌ها فیلم هم می‌بینند. بعد دست در دست هم در کوچه‌های خلوت راه می‌روند. بعضی ها هم ازدواج می‌کنند، بعضی‌ها نمی‌کنند. بعضی‌ها دل‌شان می‌شکند، افسرده می‌شوند، در عشق شکست می‌خورند، بعضی‌ها هم خودکشی می‌کنند.

دوباره خندید. ساکت شد. اخم کرد. جدی که می‌شد، اخم می‌کرد. پرسید: «کار سیاسی چی؟ نظرشان درباره‌ی وضع کشور چیست؟ درباره‌ی آزادی بیان و دموکراسی چه می‌گویند؟» گفتم، نمی‌دانم. می‌گوید: «مسخره‌ام نکن، لطفاً، دارم جدی می‌پرسم، تو که خودت مثلاً مبارزی.» این‌ها را می‌گوید و هیچ هم نمی‌خندد، لبخند هم نمی‌زند، دارم لجش را درمی‌آورم. می‌گویم: «من مبارزم؟» می‌گوید؛ «تو مگر آزادی نمی‌خواهی؟» خنده‌ام می‌گیرد، ولی نمی‌خندم، می‌ترسم بگذارد و برود. می‌گویم: «نه خانوم، من فقط یک بطری زدم تو سر یک پلیس، همین. آن هم دلیل خیلی روشنی داشت، چون با باتوم زده بود تو کون یک دختر خانم.»

عصبانی شد، داد زد سرم، نباید می‌گفتم کون، باید می‌گفتم باسن یا پشت. بعد گفت: «تو در برابر مملکتت، سرزمینت، احساس مسئولیت نمی‌کنی؟ تو نگران آزادی نیستی؟» گفتم من از آزادی،‌ یک سهمی دارم، سهم کوچکی دارم، فقط نگران آن هستم، البته آن سهم کوچکم را گرفته‌ام. گفت: «چی هست؟ به من هم نشانش می‌دهی؟» ساکت شدم، ترسیدم سهم‌ام را نشانش دهم. دوباره پرسید، مجبورم کرد. گفتم: «تو.» گفت: «چی؟» گفتم: «تو، سهم من از آزادی تو هستی.» سرش را تکان داد، پیشانی‌اش را گذاشت روی دست‌هایش. کفرش را درآورده بودم. خیلی کیف دارد که کفر دختری را در بیاوری.

سرش را از روی دست‌هایش برداشت. زل زد تو چشم‌هایم. هوا تاریک شده بود و نمی‌شد دید که لپ‌هایش قرمز شده یا نه. بلند شد، کیفش را برداشت، من بلند نشدم. گفت: «خداحافظ، ممنون که آمدی، مرسی که آن شب به خاطر من بطری به سر پلیس زدی.» خواست که برود، گفتم یک لحظه صبر کنید. بلند شدم. می‌دانستم که می‌رود. گفتم: «یک چیزی هست که باید بدانی» گفت: «گفتنی‌ها را گفتی.» گفتم، همه‌اش را نگفتم .سرم پایین بود، دست‌هایش را نگاه می‌کردم. گفتم راستش آن شب من آن بطری را نزدم، دوستم زد. ما هر دو پشت پنجره ایستاده بودیم.

جا خورد. چند بار پلک زد. گفت: «چرا نگفتی خودش بیاید؟» گفتم من به‌اش گفتم. گفتم که دخترِ آن شب آمده سراغت. گفت، کدام دختر، گفتم همان که باتوم خورد. خوشحال شد. بلند شد که لباس بپوشد، ولی من ازش خواهش کردم که اجازه بدهد من بیایم. گفتم ارسلان ـ اسمش ارسلان است ـ تو دوست دختر زیاد داری، این یکی را بده به من، گفتم، خودت که می‌دانی من چقدر تنها هستم. ارسلان هم نامردی نکرد، گفت برو، دادمش به تو . گفت تو که نمی‌توانی دختر تو دستت نگه داری، ولی من گوش نکردم، صورتش را ماچ کردم، پیراهنش را پوشیدم، همین پیراهن را، (ارسلان پیراهن‌های خوشگلی دارد).

مانده بود، نمی‌دانست چه بگوید، کمی نگاهم کرد، گفت: «خیلی بیچاره‌ای» و رفت.
کاش می‌ماند. کاش عرضه‌اش را داشتم و نگه‌اش می‌داشتم. اگر نمی‌پراندم‌اش، اگر می‌ماند، اگر با من دوست می‌شد، لااقل می‌فهمیدم جایی که باتوم می‌خورد چه شکلی می‌شود، چه رنگی می‌شود.
 


+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 11:37  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 


گل بیرلیکده سیره چیخاق
گوزل گول - چیچه یه باخاق
یئره ووروب مین ناخیشی
سپه لنسین یاز یاغیشی
گیزلنمه یه یئر آختاراق
من یاغیشا، سن منه باخ...

باشدان باشا سو ایچینده
دویاق دادین اوپوشونده
اووا چیخمیش اووچو سایاق

کاهادا اجاق قالایاق
ایسینمک اوچون ایستیسینده
من ایستیه، سن منه باخ...

سونرا یاغیش دایاناندا
گوی قورشاغی بویلاناندا
دوردوغوموز یئردن چیخاق
ایسلانمیش پالتاری سیخاق
اورغون - اورغون گون چیخاندا
من گونشه، سن منه باخ

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲ساعت 14:44  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 


حیات یئنیش یوققوش بیر یولا بنزرعالیمده عاریفده ناداندا گئدیربیزه نعمت ورن توپراق آلتینایوز یوز مین مین انسان بیر آندا گئدیراونون قانونوندا بیر عدالته باخهئچ کسه مزاردا یاندیرمیر چیراخکیملی ین سوروشمور بو قارا توپراقاورا خان دا گئدیر چوباندا گئدیردردیله محنتدی آی انسان اوغلوباخدیقجا بهمنین گوزلری دولوحئیف عومور آدلی بو گوزل یولوقانمیاندا گئدیر قاناندا گئدیر

(بهمن وطن اوغلو)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:37  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 

بسمه تعالی

فراخوان پنجمین دوره جشنواره غیردولتی «آنامین یایلیغی»

«برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان از نگاه مخاطبان»

 

بخش‌ها:

1- برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان از سال 1300 تا سال 1390 هجری شمسی

2- برترین‌های فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان در سال 1391 هجری شمسی

3- تأثیرگذارترین چهره فرهنگی- ادبی منطقه آذربایجان در سال 1391 هجری شمسی

نحوه انتخاب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم دی ۱۳۹۱ساعت 11:29  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 

 جودی! کاملا با تو موافق هستم که عده ای از مردم هرگز زندگی نمی کنند و زندگی را یک مسابقه دو می دانند و می خواهند هرچه زودتر به هدفی که درافق دوردست است دست یابند و متوجه نمی شوند که آن قدرخسته شده اند که شاید نتوانند به مقصد برسند و اگرهم برسند ناگهان خود را در پایان خط می بینند. درحالی که نه به مسیر توجه داشته اند و نه لذتی از آن برده اند. دیر یا زود آدم پیر و خسته می شود درحالی که از اطراف خود غافل بوده است. آن وقت دیگر رسیدن به آرزوها و اهداف هم برایش بی تفاوت می شود و فقط او می ماند و یک خستگی بی لذت و فرصت وزمانی که ازدست رفته و به دست نخواهد آمد. ... 

جودی عزیزم! درست است، ما به اندازه خاطرات خوشی که از دیگران داریم آنها را دوست داریم و به آنها وابسته می شویم. هرچه خاطرات خوشمان از شخصی بیشتر باشد علاقه و وابستگی ما بیشتر می شود. پس هرکسی را بیشتر دوست داریم و می خواهیم که بیشتر دوستمان بدارد باید برایش خاطرات خوش زیادی بسازیم تا بتوانیم دردلش ثبت شویم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 11:19  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 

آنه ! تکرار غریبانه ی روزهایت چگونه گذشت
وقتی روشنی چشمهایت
در پشت پرده های مه آلود اندوه پنهان بود
با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکیت
از تنهایی معصومانه دستهایت
آیا می دانی که در هجوم دردها و غم هایت
و در گیر و دار ملال آور دوران زندگیت
حقیقت زلالی دریاچه نقره ای نهفته بود؟
آنه !اکنون آمده ام تا دستهایت را
به پنجه طلایی خورشید دوستی بسپاری
در آبی بیکران مهربانی ها به پرواز درآیی
و اینک آنه شکفتن و سبز شدن در انتظار توست… در انتظار

+ نوشته شده در  شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ساعت 16:28  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 


همسفر!
در این راه طولانی كه ما بی‌خبریم
و چون باد می‌گذرد
بگذار خرده اختلاف‌هایمان با هم باقی بماند
خواهش می‌كنم! مخواه كه یكی شویم، مطلقا
مخواه كه هر چه تو دوست داری، من همان را، به همان شدت دوست داشته باشم
و هر چه من دوست دارم، به همان گونه مورد دوست داشتن تو نیز باشد
مخواه كه هر دو یك آواز را بپسندیم
یك ساز را، یك كتاب را، یك طعم را، یك رنگ را
و یك شیوه نگاه كردن را
مخواه كه انتخابمان یكی باشد، سلیقه‌مان یكی و رویاهامان یكی.
هم‌سفر بودن و هم‌هدف بودن، ابدا به معنی شبیه بودن و شبیه شدن نیست.
و شبیه شدن دال بر كمال نیست، بلكه دلیل توقف است
 
عزیز من!
دو نفر كه عاشق‌اند و عشق آنها را به وحدتی عاطفی رسانده است، واجب نیست كه هر دو صدای كبك، درخت نارون، حجاب برفی قله علم كوه، رنگ سرخ و بشقاب سفالی را دوست داشته باشند.
اگر چنین حالتی پیش بیاید، باید گفت كه یا عاشق زائد است یا معشوق و یكی كافی است.
عشق، از خودخواهی‌ها و خودپرستی‌ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست .
من از عشق زمینی حرف می‌زنم كه ارزش آن در «حضور» است نه در محو و نابود شدن یكی در دیگری.
 
عزیز من!
اگر زاویه دیدمان نسبت به چیزی یكی نیست، بگذار یكی نباشد .
بگذار در عین وحدت مستقل باشیم.
بخواه كه در عین یكی بودن، یكی نباشیم.
بخواه كه همدیگر را كامل كنیم نه ناپدید .
بگذار صبورانه و مهرمندانه درباب هر چیز كه مورد اختلاف ماست، بحث كنیم ،اما نخواهیم كه بحث، ما را به نقطه مطلقا واحدی برساند.
بحث، باید ما را به ادراك متقابل برساند نه فنای متقابل .
اینجا سخن از رابطه عارف با خدای عارف در میان نیست .
سخن از ذره ذره واقعیت‌ها و حقیقت‌های عینی و جاری زندگی است.
بیا بحث كنیم.
بیا معلوماتمان را تاخت بزنیم.
بیا كلنجار برویم .
اما سرانجام نخواهیم كه غلبه كنیم.
بیا حتی اختلاف‌های اساسی و اصولی زندگی‌مان را، در بسیاری زمینه‌ها، تا آنجا كه حس می‌كنیم دوگانگی، شور و حال و زندگی می‌بخشد نه پژمردگی و افسردگی و مرگ، حفظ كنیم.
من و تو حق داریم در برابر هم قدعلم كنیم و حق داریم بسیاری از نظرات و عقاید هم را نپذیریم.
بی‌آن‌كه قصد تحقیر هم را داشته باشیم .
عزیز من! بیا متفاوت باشیم.
+ نوشته شده در  شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 10:53  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 

چوخ ییـرغالانیـب قاش گوزونو آتما آی اوغلان

تورکم منه چوخ فارسی قیریلداتما آی اوغلان

 

علم اولماسا موشگول دونوب آسان اولا بیلمز

ائـلـلر سؤزودور تولـکودن اصـلان اولا بـیـلمز

ائل درد و غمین قانمـایـان اینسان اولا بـیلمز

                           هرزه گـولـو ائـل گـولـلرینـه قـاتمـا آی اوغلان

                           تورکم منه چوخ فارسی قیریلداتما آی اوغلان

 

آرتیـق چالیـشیب دوزلره اوخشـاتما یـالانی

تـورکـون آتـیـنا تیـکمه یـاراشـدیـرما پـالانی

آز بـیـلمه دمـاونـدیـدن اوغـلان ســاوالانی

ائل قارغیش ائدر بوغدا وئریب ساققیز آلانی

                              میـسدن اؤتـری آغ قیزیلی ساتما آی اوغلان

                              تورکم منه چوخ فارسی قیریلداتما آی اوغلان

 

باخ تاریخه گؤر کیم ده ده وه خور باخیب اوغلان

اینسـان آدینـی دفتـره کیـم یـازدیـریـب اوغـلان

کیـم بــابـکی سـاتـدی عربـه خانـه سی ویران

کیـم ائـتـدی خیــانـت بـؤلـونـوب آزربــایـجــان

                               غفـلت یـوخوسونـدا بو قدر یـاتـما آی اوغلان

                               تورکم منه چوخ فارسی قیریلداتما آی اوغلان

 

مشروطـه لیـگی کیـم گتیـریب ایـرانا یولداش

ستتار خـانی کیـملر چـاغیریب تهـرانا یولداش

دالدان کیم آتیب گولله نی ستتار خانا یولداش

کیـم قـاره باغی هدیـه وئـریب ایـروانا یولداش

                                بسدیر باشا دوش باغریمی چاتداتما آی اوغلان

                                تـورکم منـه چـوخ فارسی قیریلداتما آی اوغلان

 

بـیـز یـانـدیـران اودلاردا بـو گـون یـانـدی اوشاقلار

پـیـس گـونـده،یـامـان یـئـرده آیـاقلانـدی اوشاقلار

داندیق دیلی بیز ریشه سی نی داندی اوشاقلار

ایـنـدی بـیـزه یـوخ یـادلارا قـوربـانـدی اوشــاقلار

                                  بوش بوش دانیشیب بئینیمی لاخلاتما آی اوغلان

                                  تـورکـم مـنـه چـوخ فـارسی قیـریلداتـما آی اوغلان

 

من سؤیـله میـرم دیـلـلری اؤرگشـمه دانیشما

یانسین اوره گیم باشی دئسم فارسا قاریشما

آنـجـاق دئـیـیـرم یـادلارا چــوخ یـانـمـا آلیـشـما

هـر کیـم ائـلیـنی دانسا،کوسوب اونلا باریشما

                                   گولسن ، خار اولوب ائل گؤزینه باتما آی اوغلان

                                   تـورکم منـه چـوخ فارسی قیـریلداتما آی اوغلان

 

دوشـمان اوزووه گـولسه ایـنان تـازه کلک دی

پـروانـه ده یـیر شمـعلـره اوغـلان کپـنـک دی

((آیریلمازا)) واجیب سؤزون آشکارا دئمک دی

تورکون دیلینین اوستادی آللاه دی دئمک دی

                                          شئـیـطـانی اهـورا بـئـلینه چـاتـما آی اوغلان

                                          تورکم منه چوخ فارسی قیریلداتما آی اوغلان

 

                                                                   

                                                                    شاعر : آیریلماز

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۹۱ساعت 16:6  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 

بیر  عَطیر ، بیرجه باخیش ، یاز هوسیم   وار  نیلیم

نانا   نرگیز  کیمی   بیر  آز   هوسیم    وار  نیلیم

باخمیرام   کی   داها   تویدا    آشیق   اویناتمیرلار

هله ده   سؤز   هوسیم ، ساز   هوسیم   وار   نیلیم

گؤلَه  دؤنسم ، بیر  ایکی  جیرانا   حسرت   چکیرم

گؤله  دؤنسم ،بیر  ایکی   قاز   هوسیم   وار   نیلیم

آلما  آتماق هوسیم  یوخ ....."هَه" دئمه  سئودیجه ییم

"یوخ"  دِء   سندن  هَلَه ده  ناز  هوسیم  وار   نیلیم

بالتا  قارداش! بیر آز  ال  ساخلا   یامان  داشلانیرام

آخی   سالخیم   سؤیودَم ، یاز   هوسیم    وار   نیلیم

 <نادیر الهی>

+ نوشته شده در  شنبه سوم تیر ۱۳۹۱ساعت 11:52  توسط امین کلخورانی خیاوی  | 

١
((یانسین دیلیم آغزیمدا دئسـم نـازیـوی آز ائـت
ناز ائت منه، ای سئوگیلی جـانـان منـه نـاز ائـت))
اوّل بـاخیشینـدا منـی حئیــران ائلــه دیــن ســن
بیر اینجه گولـوشلـه اوره گیـم قـان ائلــه دیــن سـن
سـونـرا منـی بیـر لطفیلـه خنـدان ائلــه دیــن سـن
کافیـر قیـزی آخیـر منـی صنعـان ائلــه دیــن سـن
((یانسین دیلیم آغزیمدا دئسـم نـازیـوی آز ائـت
ناز ائت منه، ای سئوگیلی جـانـان منـه نـاز ائـت))
٢
خلـق ائیلـه میـش اؤز کئیفـی گلنـده سنـی تـاری
اؤلـدور بـو بـلادن منـی قـورتــار سنــی تــاری
رحـم ائـت منـه، بیگـانییـه نـاز ائیلــه مــه بــاری
آلقیـش ائلـه بیـر عـاشیقینــی محــرم راز ائــت
انصـاف ائلـه اؤز عـاشیقینـی محــرم راز ائــت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
٣
آیینه نـی حئیـرتـده قـویـوب، عکـس جمـالیـن
خورشیدی خجـالتـده قـویـوب عـارض ِ آلیـن
عاشیقلـری حسـرت قـویـوب زولفیلـه خـالیـن
بلکـه اولا قسمــت بیــزه گــولــزارِ وصــالیــن
هردن بو سینیق کـؤنلـومـو بیـر لطفلـه سـاز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
۴
گـؤردوم، گـؤزه لیـم، اوزگییـه سـن نـاز ائلـه ینـده
آز قالدی کی، روحوم اوچا، جان قالمادی منده
بـو نـاز و نـزا کــت وارایکــن بیــر بئلــه سنــده
درد اهلـی اینـان دوشمـه یـه بیلمــز بــو کمنــده
دائـم بـو گـؤزه ل خلقتــه میــن رازِ نیــاز ائــت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
۵
تبیلیس شهرین ائیله میش هر کیمسه کـی، ایجـاد
جنّت کی، دئییرلر، ائـدیـب ایجـاد اونـو شـدّاد
بـوردان آپـاریـب حـوری و قیلمـان و پــریــزاد
یـارب، بـو پـریچهـره لــری بنــده نــواز ائــت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
۶
دونیا اوزونه یـاخشـی گـؤزه لـر گلیـب هـرچنـد
اولمـاز سنـه بیـر اؤلکـه ده نـه میثـل، نـه مــاننــد
تبریز، باکی، تهران، شکی، شیروان، قوبا، دربند
گنجـه، قــارابــاغ، شهــر بخــارا و سمــرقنــد
ایسترسـن ا گـر، عـزم رهِ مـولـک ِ حجـاز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
٧
اولمـا گـؤزه لیـم، صـورتینـه بیـر بئلــه مغــرور!
مـن ائتمیشـم عشقیملـه سنـی عـالمــه مشهــور
هیجرینـده منـی ائیلـه مـه غـم چکمگـه مجبـور
درگـاهـه منـی قـول دئیـه، مــاننــد ایــاز ائــت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
٨
واعـظ، ائلـه ظـن ائیلمـه، حقـی دانیـر عـاشیـق
نه کعبه، نه بوتخـانـه، نـه مسجیـد تـانیـر عـاشیـق
لاکن اؤزونو حق سئـوه ن انسـان سـانیـر عـاشیـق
دونیـاده فقـط بیـرجـه محبّـت قـانیـر عـاشیــق!
سن گئت هلـه، اؤلمـوشلـره تکلیـف نمـاز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
٩
واحـد، دئمـه مــن دائمــی یــم ذؤق و صفــاده
منصـوری(١) ده یـاد ائتمـه لـی ییــک دارهِ فنــاده
بـو مصـرع ِ نـازی او دئمیــش بیــر بئلــه ســاده
یــارب، ســن اونــا رحمتینـــی ائیلـــه زیـــاده
قبر ایچره اونـون روحـونـو لطفـونلـه فـراز ائـت
((ناز ائت منه، ای سئوگیلی جانـان منـه نـاز ائـت))
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 23:58  توسط امین کلخورانی خیاوی  |